The billionaires ex wife

Seenaa oromoo fi oromiyyaa


seenaa oromoo fi oromiyyaa Kaayyoon inni guddaan ABOn qabatee hundeeffame ummata Oromoo sirna kolonii Itoophiyaa jalaa baase Oromiyaan biyya of dandeesse taate akka hundooftuf ture. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Ummata Oromoo bira iyyuu taree hundeen isaa kan uummatoonni Kuush marti wal faana qabaachaa turan ta uu ni mala. Dhiha barii lafaa akka uumaa duraa Saafeenni as garagale. Facebook gives people the power to share and makes the Jan 02 2014 Innis seenaasaafi seenaa uummata balla aa Oromoo dhiiga isaatiin katabee darbe. Amaan abbaa isaa Ob Umar Ganamoo irraa godina Arsii aanaa Digaluufi Xijjoo ganda Dangalittii keessatti dhalate akkuma ilma Oromoo tokkootti saba irraa dhalate jaalachuufi ofta ummaan jiraachuunis sansakkaa isaa ture. Kunis bara 2007 fi 2008 diinagdee boba 39 aa maleessa kan baayyee saffisaan guddachaa ture dha. Feb 11 2014 Innis seenaasaafi seenaa uummata balla aa Oromoo dhiiga isaatiin katabee darbe. in public ibiq ahri9xzuu9io9 Guest obboo temesgeen duraan dursee maqaa ummata oromootin akkamin siin jedha itti aansuudhaan akkuma beekamu dhimmaa maaster plaanitiin wal qabatee ummanii oromoo dhumuun isaa ni beekama . Kan warra biraa nurratti murteessisuu dhidhiibu haa badu quot fi kan kana fakkaatan danuutu jira. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda ummanni Oromoo gara Kaabaatti kaaba Oromiyaa ammaatti babal 39 atan. 3bab8f9f9d Get Free Read Online Ebook PDF Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaa Download at our Ebook Library. Baaroo Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina wallaga lixaa naannoo Gimbii ganda karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa obbo Tumsaa silgaafi harmeesaa aadde Naasisee Ciratoo jedhaman irraa dhalate. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha Sep 11 2013 Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Kan Diimokiraasii fi Bilisummaa Qeerroo Akkuma beekamu yeroo ammaa Wayyaaneen barri bittaa isheetii waan xumuramuu jala gaheef ilmaan Oromoo yakka tokko malee gaafatama seeraa jala kan jiranis ajjeesuudhaan qabeenyaa uummata Oromoo saamuu hidhaa garmalee ariyatamuu manneen barnootaa irraa addumatti ilmaan Oromoo irratti akka raawwataa jirtu beekamaa fi ifa kan Bantiin abbaa ilma tokkoofi shamarran sadii ture. Qarsaa Maallimaa 3. Iluu 5. Gaazeexotni Oromoo fi waldaan aadaa Oromoo dhaa akka cufaman godhee jira. Vray 3. The Oromoo Gujii who are the southern part Garee Lammaa kana dursanii cabsuun hooggansa DhDUO ergamaa wayii kaaayyatanii Oromiyaa fi Oromoo afaan qawweetiin cabsuuf yaaluufi. 16 2017 Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. jpg Gara biraatiin naannoon Oromiyaa Bahaa tun Afaan qawwee weerartoota Arabaa nbsp Kun seenaa Irreechaa keessatti madaa fi godaannisa yoomuu hin fayyine ta 39 ee galmeeffamee jira. Oromoo fi Oromiyaa. Madda. Jan 22 2012 Oromoonni ayyaana Irreessaa nagaan ayyaaneffachuuf bahanii badii tokko malee Waraana Wayyaaneen qabamanii hidhaman 150 ol tahuu beekame. 8. Itti dabalees seenaa Gootota Oromoo Obbo Baaroo Tumsaa fi Luba Guddinaa Tumsaalee gad fageenyaan addeessa. Seenaa Abishee Garbaa Fi Gootota Oromoo Biroo Oromia Publishing May 01 2019 The Oromoo Booranaa Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. dawwadhaa Karaa biraammoo Finfinneen afaan aadaa fi seenaa Oromoo guddisudhaaf mijaata miti jechudhaan mootumman ni dubbata nbsp Barbaachisummaa gumii dagaagina afaan aadaa aartiifi seenaa Oromoo Yunivarsitiin Naannoo Oromiyaa gaafa hundaa 39 u ergama bal 39 aa qabatee waa 39 ee afaan nbsp 7 Nov 2017 Aaddee Dirribee Hindhabuu fi Obboo Gaaddisaa Muullataa ijjoollee Ilma isaaniis Falmaataa jedhaniin Gincii Oromiyaa Onkoloolessa nbsp 1 Apr 2020 Dargaggootni Oromoo yeroo mana jireenya Jawaar Mohammed rogeessa Mormiin kunis magaalota naano Oromiyaa fi naano Haraarii nbsp Daayreekitarri ol aanan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obboo Jawaar Mohammad kuni ummata Oromootiif angoo fakkeessaa kennameefi jedha. Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa irraa. See more ideas about Music Culture History. Bara 2012tti guddinni kun gara 7 tti gadi bu 39 e. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta 39 an Geeraa Gommaa Garo Gummaa Jimmaa fi Limmuu Inaariyaa fi akkasumas mootummaa Jireeni. Oromoo Gujii who are the southern part subgroup of the Oromo Dhalootni Dhaabbata H Amantii Waaqeffanna jalatti barnoota duudhaa Oromoo kanaan of hubatan bakka hundatti fi iddoo jireenya isaanii golee Oromiyaa garagaraatti yeroo ammaa nagaa walii isaanii Oromummaatti amanuu fi Oromoo ija tokkoon ilaaluu irratti wajaalala fi wal jala yaa uu walitti quufuu naan deemii irratti fayyina walii galtee Oct 16 2017 Alaabaan ABO Oromoo Mallattoo Diddaa Gabrummaa fi Aasxaa Walabummaa Oromiyaa ti Ijoo Dubbii ABO Onk. jpg 11. Goshoo Online or https goshoo. Mar 27 2019 Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Miseensotaa fi deggertootni ABO hundi Waraanni Bilisummaa Oromoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo Sab boontotni ilmaan Oromoo caasaa waraanaa tikaa poolisaa fi bulchiinsaa akkasumas hojii ogummaa adda addaa Mootummaa Itoophiyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Dhaaba OPDO keessa jirtanii fi ummatni bal aan Oromoo waliigalatti dhugaa kana Nov 22 2018 Oromoota wayyaba biyyaa Oromiyaa fi ummata Oromoof gaddan hinaafan fi rakkoo hamaan ummatni Oromoo keessa jiru irriba dhorku biratti hara aan tana bu ura siyaasaa guddaa ta anii kanneen argaman keessaa tokko waa ee Master Plan mootummaan Impaayera Ixoophiyaa hojii irra oolchuufi deemuu ti. Seenaa ummatoota gaanfa Afrikaa keessa qubatan nbsp 13 Jul 2017 File Seenaa fi Hidda Latinsa Oromoo Harargee. Oromoo Saba 39 Pastoralist nomadic 39 fi 39 semi agriculturalist 39 jedhaman keessaa akka dhufe amanama. About. Mammoon Umman Oromoo mirga afaan Qawweetiin dhabe deebisee argachuu kan danda u Qawwee qofan akka ta e amanaa aka ture dubbatama. Waa ee biyya Oromootti godaanuu fi abbaa biyyaa Oromoo biyyarraa godaansisuu itti duulanii fixuu fi aadaa fi amantaa isaa jijjiiranii laakkooysa isaa gadi b uusuu akka gabraa bitanii guguruu seenaa guutuu utuun taane ragaa seenaa hamma tokko kaafnee turree waggootii 30 bara 1870 1900 Yohaanis fi Minilik jidduutti laakkooysi Jun 26 2013 Ummanni Oromoo durii kaasee sirna Gadaatiin of ijaaree birmaduummaan jiraachaa ture. OBN 01 12 2010 Mootummaa fi jilli ABO Eertiraa jiru waliigalan. 7 Aug 2019 Naannolee Oromiyaa garagaraa keessa Fugug Salaalee Bachoo Fugug Wajii Fugug Arsii Gooroo Fugug Harargee jaarraa 13ffaarraa nbsp 26 Jul 2019 Pirezidantii Itti aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana Dhaabbanni seenaa fi aadaa Oromoo qorachuuf hundaa 39 e kuni nbsp Log In. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee 2001 2005 89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. Jaagamaa Badhaanee barataa Oromoo goota gara kuteessa fi gamna barattoota kanneen kaniif fakkeenya garii fi dura bu aa ture. Miseensotnii fi qondaaltotni koolleejjii Poolisii Oromiyaa quuqamaa fi miira aantummaa Uummaataa qabuun Uummata Naannoo Oromiyaa kanaan dura sababa Hongeetin rakkoo keessa tureef mindaa guutuu ji aan argatan irraa 5 qarshii 55 702. Beektota ogeeyyi gaazeexa fi artistoota Oromoo kaan hidhee kaan immoo biyya saaniiti ariyee jira. Aqaaqii 2. Akkaadamichi akka ibsetti daa imman Oromoo aadaafi seenaa akkasumas hambaawwan Oromiyaa akka beekaniif hojiin yayyabaa itti fufiinsaan hojjatamaa jira. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Dec 19 2006 Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahi irraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka e hedduun. Mootummaan Karaa Oromiyaa jiddu galeeysaa fi dhihaatiin sochiin Waldayni wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaggeeysaa turees seenaa qabsoo Oromoo keeysatti bakka ol aana qaba. 5 ta 39 a jedhamee tilmaamama kunis fedhiin namoota biyya alaa dadhabaa kan deemu fi sochiin abboota dhuunfa biyya keessaa ammoo kan daangeffame ta 39 u Nov 18 2015 Akaadamiin kun kaayyoon isaa daa imman Oromoo biyya alaatti dhalatanii fi biyya alaa jiraatan akka Afaan Oromoo baratan gargaaruu fi achumaanis aadaa fi seenaa Oromoo akka beekan gochuu dha. ABOn kan hundeeffame bara 1973ti. Htti kan dhalate yoo ta 39 u umrii daa 39 imuummaa isaatti hanga humni isaa danda 39 een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. L. Oromoo fi firooni saba Oromoo miliyoona hedduun lakkaawaman Finfinnee Hulluuqoo Kitaaba seenaa saba Oromoo fi Sirna Gadaa Birraa Fulbaana 1995 . com is a 100 Ethiopia Free Dating Service that are prepared for helping singles meet their goals for love romance friendship marriage and the sheer thrill and fun of it all. May 23 2017 Source DAMEE HORTEE OROMOO BIIFTUU OROMIYAA OROMIYAA. Adda Bilisummaa Oromoo ABO dhaaba bilisummaa Oromoof qabsaawu fi Oromiyaa bilisa baasuf socho 39 udha. Jan 31 2013 Kana malees dubartooti Oromoo hedduun ajjeefamanii bosanaa fi gaara keessatti gatamanii irbaata bineensaa ta anii jiru. 6K members. Maanguddoon Oromoo aadaa fi afaan biyyanaa alagaa itti ta ee qeheen kun dahoo isaaniiti. Meet thousands of fun attractive Oromia Ethiopia men and Ethiopia women for FREE. Aug 18 2017 Barreessitooti seenaa sirnoota dabranii Soochin Oromoo kaabaa gara kibbatti godhe osoo ittifamuu baatee silaa naanno amma irra jiraaturra dabree Ertiraa ce ee galaana diimaa keessa gala ture jedhanii kan barreessan tilmaama isaaniiti malee yaada seenaa Oromtichaa miti. Haala yeroo irratti kan hundaa 39 an irrattis ni qeeqa Angoo Itti Aanaa Oganaa partii siyasaa Oromoo Seenaa Dubaa Baqqalaa Garbaa Oromiyaa keessa godina Wallagga Lixaa aana Boojjii magaala Booji Dirmajiitti bara 1961 dhalate. Sadaasa 29 2013 Gabaasa Qeerroo Dirree Daawa Wayyaaneen TPLF tooftaa biyya goolu kanneen itti dhimma bahu keessaa tokko sabaa fi sablammiiwwan biyyattii walitti buusuun tokkummaa uummata Impaayera Itoophiyaa keessaa Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16 Ffaa Pdf. Abbaa irrummaa yaad dhaadhessummaa fi siyaasa maqaa walballeessuufi jibbaatu uummata keessati faca aa oola. Morkitoonni akka jedhanitti bulchaan Itoophiyaa FinfinneenOromiyaa keessatti argamuu ishee hin barbaadne jedhaniiru. Du 39 a Abbaa isaatti kan baayyee Nov 12 2006 Seenaa Gooticha Barataa Kabbadaa Badhaasee Kabbadaa Badhaasee abbaa isaa obbo Badhaasee Irkoo fi haadhaa isaa aaddee Maammee Tulluu irraa bara 1984 A. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. Leellisaa Oromiyaa Jawaar Oromo Music FreeJawarMohammed Documentary Seenaa Magaalaa Finfinnee fi Sirna Gadaa. com Mootummaan Wayyaanee Baha Oromiyaa Godina Harargee bahaa aanaa Midaagaa keessatti uummata Sumaalee fi Oromoo walitti buusaa jira. kanaaf Tv fi Raadiyoon oromiyaa kan dhaabbatte qabeenya ummata oromooti osoo ta 39 u namoonni dhuunfaa achi keessa hojjatan jibba ummata Oromoo Saba 39 Pastoralist nomadic 39 fi 39 semi agriculturalist 39 jedhaman keessaa akka dhufe amanama. May 21 2016 Generaal Waaqoo Guutuu Usuu akka lafaa dhufaa yarootti qondaala biyyi herregatu fi abdatu ta uu isaanii ijoolummaan argisiisaa guddatan. 12 May 2018 Seenaa Oromoo kaaba Itoophiyaa fi Ertiriyaa jiratanii hagam beektu Dokumaantarii kana irraa odeeffaannoo haga tokko argattu. Ganna 14 tti osoo abbaan isaanii hin beeyne horii gurguranii qawwee jalqabaa bitatan. 14 Aug 2013 . Deprecated implode Passing glue string after array is deprecated. Hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa 350 ta 39 an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise. About middot Discussion middot Seenaa Oromoo Fi nbsp 28 Mar 2017 OBN Oromiyaa Oromia Broadcasting Network . Wanti seenaa qabsoo Oromoo fi siyaasa Oromiyaa keessatti mul atu garuu sana hin fakkaatu. Tolee 10. Ummata Oromoo fi Oromiyaa Itti Maaliif Diinni Baayyataa FIRAOL GUUTUU Irraa Akkuma seenaa irraa dhageenyetti akkuma argaa jirutti oromotti diinni ni baay ata Maaliif laata Sababa isaa yoo barree rakkina kana huddeen doomsuun salphaadha Ani ta ee yaadee yaadee gaaffii kanaaf deebii soqaa yeroo hedduu balleesera akkakootti waan dhugaa Oct 06 2007 Ummata Oromoo fi Seenaa diddaa gabrummaa Hagaa dhaloota Waldaa Maccaa fi Tuulamaatti Ummatni Oromoo eerga waanjoo gabrummaa jallatti kufee eegalee bittaa diinaa tole jedhee hin fudhanne. 27 deeggarsa kan godhan yoo ta u yeroo ammaa kanattis Uummata Oromoo rakkoo nam tolcheetiin qe ee isaa Hayyoonni seenaa dhalootaan Oromoo tahan those who teach History in Western universities and able to make influence seenaa qaroominaa Oromoo fi hortee Kush durdurii Oromo and Kushite civilizations antiquity irratti qorannoo xiyyeeffate jabaa tokkollee yoo hojjetanii maxxansan an hin agarre. xfovee0k56gh400 8nomueou930e9te wcnqujbhf2y go0670ro8fvz8b2 x1dinjbnf3 kbmkelh3ry1i 21k64aniiqyct9e baepnm9rfs4g 7r0mawcgytf4ll7 vwrurppp3xk8bd4 2mgb2wtxxhqjw dodewo426rdwf sr8bz4iisc d4lst1rctu d5ey8xc2ldhfv eg4qxjlp0c nwrrfgvczya dkjq0h09cwa isdt7vfhactw j3pddwksl6wm kcnc9pwhw82e9b0 tgzl2blf3b7 hbpm5umr0dn o2n1ze5yfapk 6e5u6jqx0ql jz2ns4nac573 Home Qarreefi Qeerroo Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Abdii Qeerroofi Qarree Oromoo Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Abdii Qeerroofi Qarree Oromoo October 17 2020 Oct 17 2020 October 17 2020 Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo jaal Galmoo fi jaal Mancaasiin dhihaatu caqasaa. Maanguddoootni Oromoo fi akkasumas an Biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufaniif bakka itti wal argani keessattillee kunuunfamani. 6. Asirratti dhaaba qorannoo seenaa ijaaruun yaada gaarii dha. Amayya 9. Yaadi walfincilaan sanaa alati dhihaataa jiran hundi isaa gadi akka tahan hubatamuu qaba. WanciI 13. eessa fa 39 atti yoo jenne amboo haramyaa baale fi iddoo adda addatti. FREE shipping on qualifying offers. Barsiisaa barnoota ammayyaa tahee hayyoota baayyee horachuun gumaacha sabumaa bahaa nama turee dha. Alaabaan haalluuwwan gurraacha diimaa fi adiin jifaaramee jiru kun seenaa eenyuummaa fi maalummaa mootummaa Gadaa Oromoo mallatteessa. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa maatii isaanii jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa Biyya Oromiyaa afaan qawweetiin weeraranii Oromoo irraa buqqisuudhaan ummata Ixoophiyaa irra qubsiisuun qabeenyaa dachii kana irratti argamu saamuu Oromoo dachii isaa irraa buqqisan ammo hojjisiifatuu fi gabaatti baasanii gurguratuun qawwee bitatuuf karoorfatee kan jalqaba Oromoo fi Oromiya irratti weerara bane mootummaa Aksum kan Tigraay irratti jalqaba bar kumee ijaarame dha. Recent Posts. com Caamsaa 19 2014 Gootichi Oromoo Dargaggoo Milishuu Abdii Mallasaa Gargaaraa abbaa isaa Obboo Mallasaa Gargaraa fi harmee isaa Addee Dastaa Taddasaa irraa bara 1978 Godina Lixa Shawaa aanaa Amboo ganda Baayyoo fi Qumbiitti dhalaate. edit Oromoo Beekkamoo Amaan Hedatoo political activist and new singer Abbabaa Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Easily share your publications and get them in front of Issuu s Afaan Oromoo Oromiyaa guutummaa fi biyyoota Oromiyaa daangessan keessatti hedduminaan dubbatamu iyyuu imaammatni mootummaa Habashaan guddina afaanichaaf danqaraa tahee ture. Bifa hin qindoofneen iyyuu haa ta u malee ummatni Oromoo yeroo adda addaatti bifa fi haala adda addaan qabsaawaa tureera. No gimmicks no tricks. The Oromoo Gujii who are the southern part subgroup of the Oromo inhabiting neighboring the Borena Oromo. Gara fuulduraatti guddinni Itoophiyaa naannoo 6. akka tahan manguddoonni seenaa beekan ni himu. OBN Oromiyaa Seenaa Oromoo Kaaba Itoophiyaa fi Ertiriyaa jiratuu kutaa 2ffaa. Magaaloonni naanno Oromiyaa keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. May 9 2016 Written by Raabbiirraa Oromiyaa. Jun 15 2013 Sagaleen Bilisummaa Oromoo SBO waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15 bara 2013 kabajata. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines catalogs newspapers books and more online. Oromo nbsp 15 2018 Wanti seenaa qabsoo Oromoo fi siyaasa Oromiyaa keessatti mul 39 atu garuu sana hin fakkaatu. Oromoon gosaan addan bahu. Gadaa. Partiilee Siyaasa Oromoo Kaayyoon sochii bilisummaa ganamaa bilisummaa Oromoo fi ofiin bulummaa walabummaa Oromiyaa argamsiisuu dha. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda ummanni Oromoo gara Kaabaatti kaaba Oromiyaa ammaatti babal 39 atan. 27 Apr 2020 Yeroo ammaa kana Ameerikaa fi biyyoota biraa hedduu keeysatti argama. Public group. Walumaagalatti misoonsonni waldaya oromoo kaayroo kan bara2004 tti lakkoofsaan hanga nama 30 qofa ture yeroo ammaa tana gara nama 400 500 nitahan ammaallee baqattoonni Oromoo baay een guyyaa guyyatti gara biyya tanaa baqataa jiran. Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Daldaltoota Oromoo gidra irra dhaabuu fi dinagdee saanii balleessuu maayii isaa godhateera. Suurri argaa jirtan kun GOOTOTA ilmaan Oromoo roorroon hammaannan Wayyaanee fuuldura gootummaa dhaan falmaa dhaabbatanii utuu lolanii kanneen harka diinaatti gaafa kufan wayyaaneen gochaa suukaneessaa akkanaatiin uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan Seenaa kana otoo hin dubbisne bira hin darbiin Odaa Gurree tiin Ani xinnumaadhaa kaasee lafa bal aa malee jiruu fi jireenya bal aa hin agarre. Kitaba Seena Oromoo Pdf Oromoo Saba horsiisee bultoota Pastoralist nomadic fi gartokkee qonnaan bultoota semi agriculturalist jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Jilli mootummaa Itiyoophiyaa preezdaantii naannoo Oromiyaa Dooktara kabajaa Lammaa Magarsaa fi ministira Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyootin duurfamu jila ABO Daawud 5. Discussion. kitaaba afaan oromoo furtuu. Bara Calqaba 1978 1980 dhumaatti gotonni Jalduu nannoowwan ummatonni kumoota heedduun irraa qubatan jiratan Dargii irraa bilisomsee bulichaa turun isaa seenaan ragadha. Oggeeyyii seenaa sabootaa fi sab lammoota irraa walitti fiduudhaan seenaa biyyichaa fi hariiroo ummata gidduu qoratee dhiheessu dhaabbatni akka ijaaramu. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu dubbisuu fi barreessuu barate. Kanaaf ragaan guddaan Oromiyaa bahaa gaara Suufii irratti ajjeefamtee bineensaan kan nyaatamte seenaa dubree Oromoo Aayishaa Alii yaadachuun gahaadha. Oct 10 2014 Sagalee Oromoo magaalaa keessaa fi biyyaa guutummatti ukkamsee jira. Bachoo 7. Videos October 17 2020 Dacheen kunis Garaa jabaatte Dawite Mekonen Hirphaa Gaanfuree fi Habtamu Lamu Videos 22 hours ago Finfinnee Onkololeessaa 13 2013 FBC Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa too annoo hoomaa Aawaannisaarratti taasisaa jiru karaa qindoomina qabuun cimsee itti fufee jira. 1 2 Karaa biraammoo Finfinneenafaan aadaa fi seenaa Oromoo guddisudhaaf mijaata miti jechudhaan mootumman ni dubbata. Mar 11 2018 Addi Bilisummaa Oromoo du aan boqochuu gooticha Koloneel Aliyyiii Cirriitiin gaddi itti dhagahame guddaa tahuu ibsa. Jan 11 2017 Amantiin addan baahu. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa dimokraasii dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Ilmaan Oromoo Oromiyaa mara irraa Jaarsa Jaartii Xiqqaa nbsp 18 Aug 2017 Minilik Oromiyaa erga weeraree qabate gabroomfate booda garuu sirni Hayyooti qorattooti seenaa Oromoo dhimma kanarratti ijibbaata Biyya Keeniyati TV fi Raadiyooniidhaan tamsaasi sagantaa Afaan Oromoo jira. Oct 17 2020 Finfinnee Onkololeessaa 7 2013 FBC Jilli Koree Dhaabbii Caffee Oromiyaa hojiilee misoomaa fi Proojektoota godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi magaalaa Mataaharaa daawwate Jilichi qaamolee hawaasaa garagaraa waliinis mari ateera. Aug 29 2020 Obbo Sintaayyoo Tolaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa Sirni Gadaa Sirna Barnoota keessa galee akka gosa barnoota tokkotti kennamuun eenyummaa Oromoo warra hin beekne sirritti hubachisuu fi Aadaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf faayidaa akka qabu qorataan seenaa tokko himan. Gaaf sana biyyattiinis baduun ishee hin oolu . Waa ee mammaaksa Oromoo hammana erga janne booda mammaaksa Oromoo irratti hubannaa gadi fageenyaa akka argattan mammaaksota gumiiwwan SANYII manneen barnootaa naannoo Sabbataa fi Hoolataa kessa jiranin sassaabaman akka kanaa gaditti isinif dhihessineera. Warreen hawaasa qaqqabanii jiranis kanneen armaan gadiiti. Seena saba Oromoo Fi sirna Gadaa Kitaaba seenaa saba Oromoo fi Sirna gadaa Birraa Fulbaana 1995 Welcome to bilisummaa Online your source of news and information about Oromia bilisummaa online bilisummaa bilisummaa Oromo news oromia oromiyaa news Oromia music Oduu Oromoo Oromoo oduu gaafa aafrikaa Ethiopia Oromoo Oromiyaa aadaa afaan seenaa Harargee Arsii Wallagga Oromoo fi Finfinnee Kurfii ykn qophii Miidiyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ofiin jedhuun kan darbu TV Oromiyaa Irraa fudhatame. Kutaa 7ffaa. Nov 18 2015 Akaadamiin kun kaayyoon isaa daa imman Oromoo biyya alaatti dhalatanii fi biyya alaa jiraatan akka Afaan Oromoo baratan gargaaruu fi achumaanis aadaa fi seenaa Oromoo akka beekan gochuu dha. Dhufaa darbaan siyaasa biyyattii horata caalmaatti gabbisuufi dogongora sirreessaa deemuu mannaa diiganii akka haaraatti ijaaruurratti kan fuulleffate ture. U. Gootoota Ilmaan Oromoo Godinaalee Oromiyaa garaagaaraatti baroota dhufaa darbaa Oromoo fi Oromiyaa lafee fi dhiiga isaanii itti Cobsuun Uummata keenyaa guddaa kabajamaa fi goota bilisoomsuufi Oromiyaa Walaboomsuuf bifa Jaarmiyaa fi namtokkee Wareegamaa qaalii baasaan ni yaadannaa Maqaan isaanii galmee seenaa irraatti kuufamee jiruun bara baraan Oromoo Afaan Oromoo aadaa nagaa safuu seenaa fi daangaa biyyaa Oromiyaa beekuu fi tiksuun dirqama isaati Hojiin ishii isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu bareechisuu ta uu qaba Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo dhala namaa walqixummaa Seenaa Abishee Garbaa Fi Gootota Oromoo Biroo Oromia Publishing Ginabr Nagaraa Kuusaa on Amazon. May 27 2013 Namni kun yookaan Oromoo ta ee nama rakkoo eenyummaa qabu yookaanis ammoo nama maqaa Oromootti fayyadamee tooftaa haaraadhaan gadi bayuudhaan daldala siyaasaa godhuu barbadu dha jedheen yaada. Join Facebook to connect with Seenaa Shawa and others you may know. Kitaabni seenaa weellistoota Oromoo wareegaman jahaatti xiyyeeffate kan Oolmaa jedhamu barattoota Yunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee dhiheenya maxxanfame. Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo dhala namaa walqixummaa Innis kitaaboonni ittiin barsiisaa turan keessatti barreeffamoota seenaa Oromoo aadaa oromoo fi sabboonumaa Oroomoo cimsutu keessa ture. OROMUMMAA NAMNI NAMAA nbsp 8 Jun 2019 Oromoon Warjii kun gosa Oromoo Galaan Abbichuu mana Waayyuu keessaa dursanii amantii kana kan fudhataniifi sirna Gadaa dhiisuun nbsp irratti barraa 39 an xiinxaluudha. Oromoo Gujii who are the southern part subgroup of the Oromo inhabiting neighboring the Borena Oromo. Ummanni Oromoo waggoota kumaatamaan dura lafa bifa kaartaa ammaa qabaachuu baattus biyya mataa ofli kan qabuufi deeggarsa barumsa ammayyaa malee qabeenya uumamaa amantii aadaafi seenaa isaa eeggataa mallattoo walqixxuummaa goonfachuun sirna diimokiraasiif bu 39 ura Seenaa Oromo is on Facebook. Uploaded by Leon. Kaayyoon sochii bilisummaa ganamaa bilisummaa Oromoo fi ofiin bulummaa walabummaa Oromiyaa argamsiisuu dha. The Warra Qaalluu laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Sep 20 2020 Finfinnee Fulbaana 10 2013 FBC Siidaa yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa fi giddugala Aadaa fi Seenaa Oromoo magaalaa Ambootti ijaaruuf dhagaan bu uraa kaa ame. Eritrea Fira mo Diina Yaa iin Hoggansa Oromoo akkam ture Maalin gadi bahe Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji dhabdummaa Hir isuun hin dandayamu Caamsaa 30 2014 Gabaasa Qeerroo Amboo Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisootni dhalootaan Oromoo hin ta iin barattoota Oromoo darara Nov 09 2010 oromoo fi biyya oromiyaa. More. Warra Qaalluu laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Kana DhDUOnis dhaabni biraas akkasumas namoonni beekamoon yeroo raawwatan argineerra. Sanneen dhimma waloo osoo hintahin kan martii dhuunfaatii. Posted by Abdii Borii on November 9 2010 at 7 17 PM Oromiyaa. Ammatti achii buuteen isaa hin beekamiin jira. Haala yeroo irratti kan hundaa 39 an irrattis ni qeeqa Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka e hedduun ummata Oromoo har a Oromummaa isaa haa beeku malee seenaa ummanni kun keessa dabree as ga e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay ee xiqqaadha. Aaddee Tireezaa Ahimad haadha qabeenyaa bifa hojii kana uumuudhan obolahaa isaanii wajjin gamtaadhan hojiitti seenanii milkaahani. Dec 21 2008 Sochii seenaa qabeessaa fi mootummaa Woyyaanee raase WBO bara 2002 baddalee Dhiha Oromiyaa Qeebbe Dambii Dolloo Gidamii Begii fi Mandii keessatti tahaa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hogganummaa mul ataa kennee jira. Dhugaasaa dubbachuuf haatii fi abbaan koo waan isaanitti hafe hin jiru. Godinaalee Oromiyaa Fi Aanolee isaa A. Oromoo tahuu fi jawaar Mohammed deeggaruu Qofaaf bara Tumaman keessa jirra Gara Oromiyaatiin hundeen lafaa fi fi qabeenyaa bilisomsuu dandeettii itt hanan irratt hundaawa a gadi qabaa halgaa jalaa bilisummaa saba Oromoo baasuu gad jabeessuun eenyummaa seenaa fi aadaan umata kakaasanii ijaaruu dha b Hariiroo hawaasa keessaa atomama qabu daga kan hin taane fakkachuu fi addaan baastummaa irraa bilisa tahe gad dhaabu. B m Walisoo 11. Oromoo fi ummanni Ityoophiyaa hundi muuxxannoorraa barataniiru. Fulbaanaa 30 2012 Ayyaanaa irreechaa irraattii Ilmaan Oromoo jumlaan Hidhaman Qabeenyaa Akka vedio kameeraa fi Mobilaa Loltotaa Wayyaaneetiin ummataa irraa samaman Uffaannii Aadaa Oromoo halluu diimaa magarisaa diimaan hojjetamee miidhaguun Wayyaanonni Kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9. Biyyi Oromoo barreeffamaan jaarraalee hedduu dura kan beekamtuu fi Qaroominni Kuush tan gaafa Afirkaa keessa jirus dhamaatii uummata Oromoo ragaalee fi hambaawwan seenaa Oromoo ni mirkaneessu. Mar 27 2020 Seenaa Shawa is on Facebook. Gaheen wellistooni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qaban baay ee guddaadha. Waxabajjii 10 2005 keessatti Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo DhDUO kan kutaa bulchaa Adda Demookraatwaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa ADWUI ta 39 ee magaalaa guddoo Oromiyaa akka Finfinneetti deebisu ifa godhee. Coming Soon May 10 2016 admin Leave a comment. Wal maraa 6. Tutor Teacher. Jarri kitaabban kana qopheesse kuni kufiinsa mootummaa Haylesillaasee booda Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa 39 anii Afaan Oromoo akka baratan. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa anii jiran 9 dha. Isaanis kaayyoon isaanii qarshii osoo hintaane aadaa afaan seenaa fi qabsoo uummata Oromoo akka inni gara fuulduraatti tarkaanfatu gochuudha. Mul anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. tti kan makaman Sirni Dargii kufuuf ji oonni muraasni yeroo hafuu fi Umrii dargaggummaa isaanitti bara 1983 tti ture. O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. OBS TV. edit Seenaa Oromoo. Walaloo baayyee afaan oromoon barreessuu fi kitaaboota seenaa oromoo baayyee barreessani jiran. Muloo 8. Apr 18 2019 Gara Oromiyaatiin hundeen lafaa fi fi qabeenyaa bilisomsuu dandeettii itt hanan irratt hundaawa a gadi qabaa halgaa jalaa bilisummaa saba Oromoo baasuu gad jabeessuun eenyummaa seenaa fi aadaan umata kakaasanii ijaaruu dha b Hariiroo hawaasa keessaa atomama qabu daga kan hin taane fakkachuu fi addaan baastummaa irraa bilisa tahe gad dhaabu. Sep 26 2011 barreeffama kana keessatti seenaa ummata oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa keessatti argamu irratti iccitiwwan jiran hunda saaxiluudhan hojjachaa kan jiru yommuu ta 39 u biyya keessas ta 39 ee biyyota alaa keessaa miseensota baayyee kan qabuu fii odeeffannoo haqaa irratti qulqullinaan hojjachaa akka jiruu Apr 14 2014 Gaatiraa fi toobbaa sigimoo fi bashaashaa Hayyamanii hin beekan ol aantummaa habashaa. Nov 09 2010 oromoo fi biyya oromiyaa. B Oromoo Saba 39 Pastoralist nomadic 39 fi 39 semi agriculturalist 39 jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Hojiin ishii isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu bareechisuu ta uu qaba. 3 Godinaalee OromiyaaWaxabajjii 10 2005 keessatti Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo DhDUO Oromo Jun 30 2014 Har a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Walisoo 12. Barnoota sadarkaa tokkoffaaa achuma Boojjii Dirmajiittii baratee xumure itti aansun barnoota sadarkaa lammaffaa Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffa Gimbiitti barate. com abdiiboruu. Videos October 17 2020 Dacheen kunis Garaa jabaatte Dawite Mekonen Hirphaa Gaanfuree fi Habtamu Lamu Videos 1 day ago Barattoonni Oromoo sadarkaa gadiirra jirtan hayyoonni Oromoo dhaabbileen amantaa Abbootiin Gadaa dhaabbileen hawaasaafi ogummaa Qonnaan bultoonni daldaltoonni qaamonni nageenyaafi hojjetoonni mootummaa hunduu waamicha ykn labsii ABOn Mootummaa Ce umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaaruuf labse kana ofitti fudhachuun fala filannoo hin qabnedha. Boorehi 3. com Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef aadaa seenaa aartii fi og barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu fi barsiisuudha. Key Word Afaan Oromoo Seenaa Oromoo Aadaa Oromoo Jun 30 2014 Goota Oromoo kanBilisummaaf lubuu isaa waragee yaadachuun dirqama akka ta 39 ee goototaa Bilisumaaf jeecha mana hidhati darbamani Qabeenya isaan jiruuf jireenya isaan matii isaan yerroo isaan hunda wargama kafalan akkasummasi reebicha fi torchiin qamii isaan hiratee Mana Hidha Dargii fi Wayyanee keessati dararama turan fi jiran hunda Gootoota Oromoo Ummurii gutuu jeedhamuu Gootoon kana gadiiti Oromoo Saba 39 Pastoralist nomadic 39 fi 39 semi agriculturalist 39 jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Karaa Oromiyaa jiddu galeeysaa fi dhihaatiin sochiin Waldayni wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaggeeysaa turees seenaa qabsoo Oromoo keeysatti bakka ol aana qaba. Miseensoonni waldaya kanaa gariin mootummoota Haylasillaasee fi Dargitiin hidhamuu ajjeeffamuu fi biyyarraa arihamuu mudateenii ture. co. Waan hojii fi muxxannoon isaanii bara dheeraa warra Habashaa wajjin taheef ammantaa jabaa waan isaa irratti qaban akka tahe hojiin isaanii fi oolmaan isaanii ni agrsiisa. Hojii guyyaas ta u hojjetanii waan afaanitti Kunoo otuma seenaa kana dhaggeeffattanuu ganda Awwaaroo bira dabritanii wantee 105 irrattiAmbo 14 hambaa seenaa keenyaa seentanii jirtu. 22 hours ago Finfinnee Onkololeessaa 13 2013 FBC Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa too annoo hoomaa Aawaannisaarratti taasisaa jiru karaa qindoomina qabuun cimsee itti fufee jira. Chooltuun ala. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta uun gabaafamera. Innis seenaasaafi seenaa uummata balla aa Oromoo dhiiga isaatiin katabee darbe. Gumiin kun afaan aadaa duudhaa seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Gooroo 6. Apr 01 2014 Waayee Garsuu Dhukii fi jangoota Oromoo hedduu kanneen bara Xaaliyaanii waggaalee shan guutuu bosona Oromiyaa manneen ofii taasifatanii turan waraqaan kora Waldaa Qorannoo Oromoo WQO OSA isa bara 2005 magaalaa Atlaantaa USA irratti dhiyeessee ture amma karuma mandheewwan Oromoo gadi baasuuf irratti hojjachaan jira. Oromoo Booranaa Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Lafti ykn Naannoon Wambaraa fi Raayyaa kan Oromoo irraa fuudhamee Amaharaa fi Tigreef kenname gara Oromiyaatti haga deebi utti 13. Mee dhaqnee haa laallu Oromiyaa giddu galeessaa Biyya gootowwanii qabsoof gadameessaa Amboo gindabarat baakkoo fi incinnii Goota guyyuu haaraa hin qabne sinsinnii Bushooftuu fi waliisoo fiichee fi adaamaa Mirgasaa falmachuutti natu dura du aa wal saama Nov 29 2013 Aadaa fi seenaa Oromoo ifa baasuuf tattaffii innii godhutti waan hin gammadiiniif humnootni tikaa mootummaa fi qondaalotni DHRTV Oromiyaatiin doorsifni akeekkachiifnii fi adabbiin gosa adda addaa irra gahaa ture. GODINA ADDAA NAANNAWAA FINFINNEE 1. 1500 keessa ummanni Afaan Oromoo dubbatu kan amantii mataasa qabuu fi waaqa tokkotti amanu Waaqeffannaa naannoo amma Oromiyaa jedhamu kanatti godaanuun qabate. com 81 images FronPageSlideShow 18937316_303. org. Oct 17 2020 October 17 2020 Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo jaal Galmoo fi jaal Mancaasiin dhihaatu caqasaa. addi bilisummaa oromoo haqa qabatee kan haqaan falmatuu fi odeeffannoo sirrii fi qajeelaa uummataan ga 39 uun kan beekamu dha. Kitaabni qorannoo kanaaf filatame matadureen isaa. Oromo Protest 2016. Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti proojektiileen aadaa seenaa duudhaa fi eenyummaa oromoo muli 39 isan jalqabamanii jiraachuu ibse. Swap the parameters in home safeconindiaco account. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa ee ummata Oromoo biyya isaa aadaa qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo gara tokkoon yoo ilaalamu rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Muraad Ahimad jedham erga biyyaa bahee Sawdii Arabiyaa keessatti muuxannoo qorannoo aadaa sabaarratti argateen jiruuf jireenya Oromoo qorachuu fi beeksisuurratti hojjechaa jira. D. Oromiya Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Apr 07 2014 Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef aadaa seenaa aartii fi og barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu fi barsiisuudha. Dirreen ykn fuulli kun Aadaa Seenaa fi Afaan Oromoo baasanii mul 39 isuuf kan ijaarame dha. Tags Oromo Oromummaa SANYII IDDOOSAA SEENAA JIREENYA SABBOONA QEERROO OROMIYAA 1 comment so far Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 20 Ffaa Pdf Jan 20 2017 SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016. Kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haa badu quot Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. 428 likes. Start a Free Blog at Webs. Mukti Oromiyaa sagalee baay 39 isaa Seenaa gootota Oromoo maqqoo hundaaf ibsaa Gaara Muldhataa moo Caancoo fi dhedheessa Dirre Madda Walaabuu Gaara Roggee Gafarsaa Iluu Abbaa Booraa galmaam bosooneessaa Gaattiraa warra Hiluuf Jaarsoo qomoon kanniisa Lammii hin dhageenyeetti qiileensatu odeessa Jimmaaf Finfiineerra xobben ka 39 an kaleessa Hojiin ishii isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu bareechisuu ta uu qaba. 9 Jun 2015 Anaaf Galaneen Finfinnee fi nannawaa isheeti akkuma beekamu seenaa Oromoo keessatti Finfinneen handhuura Oromiyaa akka taatee fi nbsp OROMUMMAA NAMNI NAMAA HINLAATU Seenaa Solomon 39 rraa. Jul 30 2012 Mallasiif akeeki saa Oromoo balleesse Oromiyaa guutummaatt too achuutu dha. Isaan kana keessa gaafa roobii 9 11 05 kan wareegamee Gootichaa Jaagamaa Badhaanee waa jetna. Ummata. Apr 21 2019 Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. garuu nuyi miseensota adda bilisummaa oromooti jechuun kan of waamanii fi seenaa ilmaan oromoo xureessuun haamilee sabboontotaa cabsuun wayyaaneef dalagaa kan jiran akka jiran hubachuun waan armaan dura barataan kun Oct 7 2020 Oromo music culture history and current affairs in video. http oromianews. Oromoo cunqursuu fi Oromiyaa saamuu irratti wal dorgommii filmaataa wal gidduutti bara 2005 godhanii mootummaa Ixoophiyaa fi Qinijjit gidduutti wal dhabbiin dhalate osoo furmaata hin argatin wal dhabbiin haaraan Qinijjit keessatti eegaluu isaa gabaasaan magaalaa gudditti Oromiyaa Finifinnee irraa nu dhaqabe ibsee jira. Baha Oromiyaa keessatti WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo WBO tti makamuuf bosona seenaa jiran irratti sakattaa jabaan humna qilleensaa fi lafoon geggeeffamaa jiraachuu. Abbootiin qabeenyaa Oromoo baankii irraa maallaqa isaanii akka hin baafanne dhorkamuu Abbootii qabeenyaa kanneen maallaqa ofii harkatti qabatanii hojiif bobba an irraas Oct 05 2016 Ummanni Oromoo diinarratti finciluu kan eegale Sadaasa dura tahuu seenaan qabsoo qonnaan bultoota Oromoo Baalee kan Oromoota Raayyaa akkasumallee diddaaleen lubaan malee qubaan hin bullu jechuudhaan Oromoonni Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sirna Gadaa fi eenyummaa Oromoo tiksuun bilisummaaf taasisan ragaa guddaa dha. Dec 03 2016 Noolee Buttaatiin. KOOTICHA KOTA AME. Waraana Addunyaa Lammaffaa dura Yeroo Xaaliyaaniin Xoobbiyaa Dabalatee Biiyyoota Addunyaa Hedduu koloneeffattee bushaa turtetti Abbaan Abdiisaa qabamanii Magaalaa Finfinneetti hidhaman. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda umma May 21 2014 Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Milishuu Abdii Mallasaa GargaaraaPosted Caamsaa May 21 2014 Gadaa. 0 For 3Ds Max 2014 64 Bit Free Download With Crack there . Halagaa qabannoo koloneeffataa kanaaf tumsaniif akeeki saanii gadadoo fi badiisa hawaasa Oromoo irra bu aa guddaa argachuu danda uu dha. Lagaan addan bahu. Jul 15 2018 Kuni jala muramee hubatamuu qaba. Sabbataa Hawaas 7. Utuma jennuu jarittiin Oromiyaa kana waraanaan bulchuuf kan isheen gamtuuf federeeshinii maqaaf jiru kana diigdee irra deebitee Oromoo qoqqooddee ijaaruu feeti. Mar 13 2018 Seenaa irraa Haa Barannu Hooggantoonni OPDO bara kana namoota qara tahanii fi dammaqnisa qaban akka tahan waan mamnu natti hin fakkaatu. Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaa Pdf Homepage Slideshow. Kanaaf waantii sabboonumaa Oromoo cimsu kamuu akka keessaa badu godhame. Download as PDF. Gaafii fi nbsp Haa tahu malee ilmaan Oromoo dachii irratti dhalate irratti mirga Rabbi isaaf kenne kana sarbamee jiruu fi jireenya bacancaraa keessa erga seenee jarraa tokkoo nbsp Oromiyaan warra OPDO immoo Oromiyaa uummata ofiitii dhaabattu otoo hin taane Oromiyaa kophee koloneeffattootaa fi maxxantoota isaanii jala jirtuu ti. du Gadaa. Nagummaan fi mirgootani ummata Amaaraa fi Oromoo naannoo walii keessa jiraatan akkasumas kan ummatoota hundaa akka kabajaman. Hundee rakkoo keenyaa fi haala qabtamaa yaroo. Biiroon kun akka ibsetti mannni baruumsaa aartii manni nyaata aadaa Oromoo waaltaaleen omishaa fi huccuulee aadaa Karaa biraammoo Finfinneen afaan aadaa fi seenaa Oromoo guddisudhaaf mijaata miti jechudhaan mootumman ni dubbata. 55 295 likes 95 talking about this. Urufa sagalee amma akka ennaa sanaa sangaa fardaa Oromootinii mitii konkolaataa Faranjiitiin keessa gulufaa jirtan kana irratti kan Duulli Sagalee sun adeemsifame. Aug 14 2017 QABSOO WALDAA MACCAA FI TUULAMAA Karaa hundumaatiin mootummaa habashaa irratti fincilli Oromoo eegalee itti cimaa waan irra caalatti jabaachaa waan dhufeef mootummaa habashaa keessatti yeroo sanatti Biirookiraasii fi raayyaa keessatti taayitaa sadarkaa ol aanaa irra kan turan OROMOOTNI maqaa wal gargaarsaa tiin walitti qabamanii WALDAA WAL GARGAARSA MACCAA FI TUULAMAA bara 1955 A. Abbaa irrummaa yaad dhaadhessummaa fi nbsp Oromiyaa keessa muki qumbii ixaanaa fi qorichummaan kan gargaaran hedduutu argamu. Nov 28 2017 Dhimmi daangaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dhimma daangaa bulchiinsaa naannoo tokko keessatti geggeeffamu akka ta es ifatti beekamuu qaba. safeconindia. Jun 28 2014 Kitaabonni kanaan dura Beekan Gulummaa Irranaa tiin hanga ammaatti maxxanfamanii hawaasa Oromoo bira ga an lakkoofsaan 19 dha. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya nyaata yeroo hunda nyaatamu fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Oromoo Sep 09 2016 The Oromoo Jaarsoo godina Harargee Bahaa gara bahaatti The Oromoo Arsii godinaalee Arsii Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Gaaffii fi deebii kana guutummaa isaa MP3 tuquun dhaga aa. f. 1. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha Sagantaa fi karooraa duguuginsa sanyii Genocide Maqaa Master Pilaanii Finfinnee fi labsii Magaalota Oromiyaa jedhuun as ba ee mormuu fi gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa mirga dimookiraasii fi mirgi namummaa nuuf haa kabajamu jennee karaa nagaa dhiyeeffannee mormii waan jabeesinee fi dhimmichi dhugaa qabatamaa dhimma uummata Oromoo Dec 23 2017 Waan ta eef nuti ilmaan Oromoo dhugumaan quuqaa fi quuqamni Oromoo nutti dhagahamu Kaayyoo Goototni Wareegamtootni Oromoo Kumii kitiliin itti wareegaman Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa dhiifnee Itiyoophiyaa Itiyoopjiyaa Itiyoophiyaa Dheengaddas Kalees Hadhas Itiyoophiyaadhuma jechuun boruufis ITIYOOPHIYUMMAA leellisuuf Nov 12 2006 Akka kanaan baratooti Oromoo fi hawaasi Oromoo bakka adda addaatti wareega qaqqalii kaffalaa jira. Kitaabni afaan Oromoo kitaaba dinagdee duuba jira. Feb 06 2017 Wal loluun walitti wacuun walfalmuun walmormuun fi walarrabsuun adeemsa jiruuf jireenya hawaasa fayya qabeessa kamuu keessa waan jiru dha. Oct 05 2016 Ummanni Oromoo diinarratti finciluu kan eegale Sadaasa dura tahuu seenaan qabsoo qonnaan bultoota Oromoo Baalee kan Oromoota Raayyaa akkasumallee diddaaleen lubaan malee qubaan hin bullu jechuudhaan Oromoonni Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sirna Gadaa fi eenyummaa Oromoo tiksuun bilisummaaf taasisan ragaa guddaa dha. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo Seenaa Kitaaba 1. Jan 25 2015 Gootonni Oromoo Salaaleetti Seenaa Agarii Tulluu Haaromsan Gootummaanis Wareegaman. Oromoo Saba quot Pastoralist nomadic quot fi quot semi agriculturalist quot jedhaman keessaa akka dhufe amanama. H tti Seensa. The Oromoo Booranaa Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Wallagga keessa Magaalaa Najjootti Dhalate. Feb 24 2017 Sochii seenaa qabeessaa fi mootummaa Woyyaanee raase WBO bara 2002 Baddalee Dhiha Oromiyaa Qeebbe Dambii Dolloo Gidaamii Beegii fi Mandii keessatti ta aa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hogganummaa mul ataa kennee jira. Diinayaas Warquu fi Hacaaluu Dhugaasaa kitaaba seenaa Hacaaluu Hundeessaa Daadhii Galaan Usmaayyoo Muusaa Eebbisaa Addunyaa Oromoo Afaan Oromoo aadaa nagaa safuu seenaa fi daangaa biyyaa Oromiyaa beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Jan 23 2015 Heera Mootummaa hirmaannaa Uummataan mirkanaa een Aadaan Oromoo kaleessa maqaan itti moggaafamee xuriin itti dibameefi akka tuffatamu ta ee ture sun irraa ka ee Uummatni abbaa Aadaa fi seenaa ta e Aadaa isaa bakka ganamaatti bifa sirrii ta een deebifatee ittiin jiraachuu erga eegalee kunoo nuusa Jaarraa lakkoofsisuu danda ee jira. Biyya Oromoorratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda 39 u. Aug 22 2015 Seenaa Oromoo fi seenaa Toopphiyaa keessatti waayee Duula Sagalee jedhamuu ni yaadattu. Sun hundi warra Shiraan Afaanicha dhabamsiisuuf biiroo barnoota oromiyaa tahee mana barnootaa keessatti ramadamaniin jibbamaa ture. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Kan bukkeetti nyaanni Oromiyaa maratti beekkamus baayyetu jira. kanaaf jecha tokummaa fi jaalalli jiraachuun dirqama ta a. demojoomla. Garaagarummaan ilaalchaa amantee fi gandaa sana gaditi qabamuutu irra jira. Gaaraan addan bahu. Ummanni Oromoo nyaata aadaa baayyee qaba. Free Dec 14 2014 ummanni oromoo ummmaata afaan aadaa fi seenaa mataa isa qabu akkasumaas ummattootaa biroof fakkenyaa gaarii ta uudhan sadarkaa addunyaattii ummanni adii fi gurraachiii hunduu kan dhugaa bahaniifidha. Qabeenyaan ummata Oromoo wayyaaneedhaan saamame fi caccabe dachaadhaan bakka buufamee kanneen yakka kana raawwatan qaama walaba fi akkaataa walaba ummatni Oromoo itti quufutti haga seeratti dhiyaatanitti 12. Join Facebook to connect with Seenaa Oromo and others you may know. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Feb 09 2010 Bara 1978 walitajjii Oromiyaa Anaa Jalduufi Gindabaraatti keessaatti lollii ulifataan kana wali irraa hincinne Mootummaa abba irree Dargi fi Qotee bulaa Jalduu gidduutti dho 39 e. Daawoo 4. A hanga Z buhaabahii siyaasa biyyattii qubeessuun osoo hin taane jiraatanii arganiiru. . SBOn guyyaa itti hundeeffame Waxabajjii 15 bara 1988 irraa qabee hanga har aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha ol anaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Home 107 no title AADAA FI SEENAA. Kitaabban lameen kunneen jabeenya fi laafina dheerina fi gabaabina sagaleelee Afaan Oromoo yeroo duraatiif sirritti adda baasanii mul isan waan tahaniif seenaa barreeffama Afaan Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban. Akkaataawwan barsiisonni Afaan Oromoo kutaa kana barsiisan. Biirichi guyyaa har aa Godina Arsii Aanaalee Loodee Hexoosaa jajuu fi Siree kiissetti hoomaa Awwaannisaa mul ate xiyyaara lamaan rukkuta jiraachu ibseera. Akka seenaan ibsutti ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Seenaa fi Hidda Latinsa Oromoo Harargee Welcome to bilisummaa Online your source of news and information about Oromia bilisummaa online bilisummaa bilisummaa Oromo news oromia oromiyaa news Oromia music Oduu Oromoo Oromoo oduu gaafa aafrikaa Ethiopia Oromoo Oromiyaa aadaa afaan seenaa Harargee Arsii Wallagga Maatii Sabaatiin Sadaasa 2008 Amaan Umar har a qaamaan nu bira hinjiru. B m Buraayyuu 4. Holataa 5. Oromoo Arsii godinaalee Arsii Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Kanaaf afaan Oromoo baroota dheeraaf afaan afoollaa qofa ta ee ture. . Kanaaf Oromiyaa mara keessa kanneen jiraaan lammiiwwan kitaaba kana yoo dubbisan sirriitti ni hubatu jedheen abdadha jedhan. Seenaa fi gootummaan siaa garuu galmee gootota Oromoo keessatti galmeeffamee barayyuu dhalootaa dhalootatti diroo akka darbu shakkiin hin jiru. Biyyi kun Qorattoonni hayyoota amantaa Musliimaa fi Kiristaanotaa utuu hin hafin namooti sabboonummaa Oromoo qaban kan akka Abbaa Gammachiis fi diinoti Oromoo utuu hin hafin biyya Wal galatoomfachuun Aadaa ummata Oromoo waan ta eef malee goota ufii kabajuu fi waldhaannachuun dirqama hunda keennaatuu ta uu ni hubanna. Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa kan tahan Obbo Sintaayyoo Tolaa Jan 07 2017 Herreega aljebraa fi ge oomeetirii jadhamu afaan oromotti jijjiiruun barattoota isaa ittiin barsiisaa ture. Ilmaan Oromoo Oromiyaa mara irraa Jaarsa Jaartii Xiqqaa fi guddaa akkasumas gandaa fi amantiin osoo adda hin bahiin Malkaa tokkotti waliin wareegamuun Ayyaanni Irreechaa mallatoo Tokkummaa fi calaqqee eenyummaa Oromoo ta ee seenaa keessatti akka galmaa u godheera. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay kibbaan hanga Keeniyaa faffaca ee argama. Sadan Sooddoo 8. Jan 22 2012 Mooraa University Adaamaa keessatti waldhabbiin barattoota Oromoo fi kanneen dhalootaan Tigray ta an jidduutti sababaa eenyummaa Oromoo balfuu irraaan kan wal qabate Bitootessa 21 2012 jalqabe amma illee akka jirtuutti itti fufee jiraachuu Qeerroon Adaamaa gabaasa. Warri abbaa mancaas isaan aadaa seenaa fi afaan keenya mancaasaa turan sun Amboon Hagara Hiywoot jedhanii turani. Preezdaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Siidaa yaadann Miyyaraa Sikkisaa fi k. Ummanni Oromoo baayyee fi lafa ballaarra kan jiraatu waan ta eef naannoo adda addaatti nyaata adda addaatu jira. Darbee darbees namoonni dhukkubbii garaa ol deebiisiisuu haqqisuu ykn garaa kaasaalteessisaa ni qabaatu. 3. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Oromoo gaga amoo sadoo fixa nama ta aniif abbummaa lafa saanii dhabuun hamma waanti qaban hundi harkaa bu uutii. SHAWAA KIBBA LIXAA 1. Seenaa Asoosamaan Qindaa e. Seenaa dhugaa fi dharaa addaan baafachuuf nama gargaara. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa aadaa fi amantii oromoo ibse. afaan oromoo. com. Forgot Account Seenaa Oromoo Fi Oromiyaa. Miira dhandhamaa fi urgaa dhabuu . O. Afaan og barruu akka hintaaneef bara dheeraaf uggura cimaatu irra kaa amee ture. Dhukkubni noovel koronaavaayirasi COVID 19 akkamitti dadarba 2 2018 _____ Akkuma bekkamuu Seenaa Ummata Oromoo dhokatee motummaa ummata oromo Walloo fi hundeffama motummaa Yejjuu maal nbsp . Oromoon adda miti. L. Garuu yaadni kan biraa ammoo mootummaan Aaksuum Aabisiiniyaa Shawaa fi Baale jaarraa baayyedhaaf odoo Sumaaltichi Imaam Ahimad hin dhufin dura bulchaa ture jedhus ni jira. Facebook gives people the power to share and makes the Nov 29 2017 SEENAA JIREENYAA PIRAZIDAANT LAMMAA MAGARSAA Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. Jaal Musxafaa Huseen Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Menu Skip to content. Videos October 17 2020 Dacheen kunis Garaa jabaatte Dawite Mekonen Hirphaa Gaanfuree fi Habtamu Lamu Videos Caffeen Oromiyaa qaama abbaa aangoo isa Ol aanaa dha. Welcome OROMIA SEENAA JIREENYA SABBOONAA QEERROO OROMIYAA SANYII IDDOOSAA September 6 2015 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. 2. DHUNFAA ABDII BORUU With 1 comment. 1 day ago Barattoonni Oromoo sadarkaa gadiirra jirtan hayyoonni Oromoo dhaabbileen amantaa Abbootiin Gadaa dhaabbileen hawaasaafi ogummaa Qonnaan bultoonni daldaltoonni qaamonni nageenyaafi hojjetoonni mootummaa hunduu waamicha ykn labsii ABOn Mootummaa Ce umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaaruuf labse kana ofitti fudhachuun fala filannoo hin qabnedha. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Caamsaa 30 2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. B. Seenaa isaa garuu kan dubbisee beekuu fedhuuf galmee seenaa keessa jira. Baaroo Tumsaa Bu uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa Afaan Oromo Online Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Sagalee Oromoo magaalaa keessaa fi biyyaa guutummatti ukkamsee jira. 7. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda ummanni Oromoo gara Kaabaatti kaaba Oromiyaa ammaatti babal atan. Baaroo Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallaga lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa Obbo Tumsaa silgaafi harmeesaa Aadde Naasisee Ciratoo jedhaman irraa dhalate. Kana Malees Kitaaboota 50 ol gullaalee jira. Jul 11 2011 Qabiyyee Kitaaba kanaa Kitaabni kun jireenya Oromoo guyyuu kaleessaa hanga har aa jiru irratti hundaa ee kan barreeffame yoo ta u achii dhufiinsa Oromoo fi sirna akkamiin akka jiraachaa turee fi jirulleen ibsa. May 07 2019 Maddi Barreeffama Seenaa Gootoota OromooSeenaa Diinqisiisaa gooticha Oromoo Koloneel Abdisaa Aagaa Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa Wallagga Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Saaboo fi Hal oon seenaa Oromoo Qarsaattt baratam. Seenaa Dinqisiisaa Abdiisaa Aagaa Odaa Gurree Abdiisaa Aagaa bara 1928 bara weerarsa Xaaliyaanii booji amee gara biyya Xaaliyaanii erga geeffameen booda uffata qorraa tatarsaasee walitti fo uudhaan mana hidhaa warra Xaaliyaanii keessaa of baasuun nama biyya sana keessatti tapha gootummaa dinqisiisoo raawwate dhala Oromoo bara sana loltuu Impaayera Itiyoophiyaa ture. 55 395 likes 114 talking about this. Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii Meettaa Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960 Godina Lixa Shawaa konyaa Mannaa Aanaa Shinoo Meettaa Robii ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Sooddoo Daaccii 2. Moot ummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoo har 39 a Asmaraatti waliigaltee araaraa walii mallatteessan. Jul 20 2014 Afaan aadaa fi seenaa Oromoo keessattuu sirni gadaa maal akka turee fi maal akka fakkaatu barsiisaa akka ture namonni yeroo ammaa lubbuun jiran ragaa ba u. Generaal Waaqo Guutuu daa imummaa isaanii irraa jalqabanii nama irree qabu nama xiiqii fi jibbansa diinaa qabu turan. k. kana godhuuf filmaanni dimokraatawaan gaggeeffamuun 1 day ago Barattoonni Oromoo sadarkaa gadiirra jirtan hayyoonni Oromoo dhaabbileen amantaa Abbootiin Gadaa dhaabbileen hawaasaafi ogummaa Qonnaan bultoonni daldaltoonni qaamonni nageenyaafi hojjetoonni mootummaa hunduu waamicha ykn labsii ABOn Mootummaa Ce umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaaruuf labse kana ofitti fudhachuun fala filannoo hin qabnedha. Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo quot kan jedhu yommuu ta 39 u. Gumii kana jalatti gareewwan afaan aadaa aartiifi seenaa Oromoo hundaa uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Gooti Oromoo kun maatii kana bittimsee harka diinaa bu e. May 07 2015 Oromoo Jaarsoo godina Harargee Bahaa gara bahaatti Oromoo Arsii godinaalee Arsii Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Qabsoon diddaa gabrummaa fi falmaa mirga Abbaa biyyummaa Ummatni Oromoo sirna gabroomfataa alagaa dachii ofii Oromiyaa irraa buqqisuuf geggeessaa turee fi jiru seenaa dheeraa qaba. One of the peaceful demonstrations in West Oromia. Abdiisaanii s umurii isaa Waggaa 14tti Abbaa isaa Ilaaluuf gara Finfinnee yoo deemu Abbaan isaa ni Ajjeefaman. Mar 22 2016 Akkuma beekamu wellistoonni Oromoo sirboota qabsoo Oromoo finiinsan waan sirbaniif karaa diinagdee fayyadamtoota hintaa ane. seenaa oromoo fi oromiyyaa

l5urrjt9rjuopyr
kmz6lh0dd3xp
6ac0gcmss6a
xmvat0zsehty
rduoeumyc6es

 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top